TRIBAL MASTER

 

Een krachtige Sjamanistische Master Training die je in staat stelt waardevolle verbindingen te leggen tussen het fysieke en het niet-fysieke, tussen hoofd en hart en de samenhang van resonantievelden in relaties. Je leert blokkering in de levensstroom te ontdekken en te herstellen. Blokkering in de levensstroom leiden tot verlies aan energie, disharmonie in het functioneren van het lichaam en onrust in het denken.

"Ieder mens bezit een natuurlijke trilling die uniek en heel is, voorbij aan beperkingen, blokkades en onvermogen. Door deze natuurlijke trilling sta je in contact met de mensen om je heen en heb je invloed op elkaars resonantieveld en alles wat daar in aanwezig is. Door bewust te zijn van je resonantieveld, ervaar je je relaties met anderen op een dieper niveau. Er ontstaat ruimte voor o.a. hartscontact, ontroering, passie, bezinning, mededogen en kun je aanvoelen wat nodig is en op welk moment."
-Coen Tuerlings-

Je bent in staat om het effect van resonantievelden op het fysieke, emotionele en mentale wezen te beïnvloeden. Met het geleerde uit de trainingsdagen herstel je blokkering in de levensstroom en zelfs in lastige situaties hou jij het hoofd koel en kun je een verschil maken.

In de Tribal Master ga je terug naar je oorspronkelijke kracht, je roots. Je voelt dat het jouw tijd is om te veranderen en je bent concreet op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De training brengt een diepgaand inzicht in je eigen drijfveren. Wat zijn jouw sterke en zwakke kanten en waar liggen je grenzen en uitdagingen. We houden je een oerspiegel voor, waarna je zelf conclusies trekt en gericht andere keuzes kunt maken.

Tijdens de trainingsdagen ga je aan de slag met de volgende vragen:
• Wat vraagt het van mij om volluit te leven?
• Waar krijg ik energie van en wat ontkracht me?
• Waarom kosten bepaalde mensen en situaties zoveel energie?
• Hoe krijg ik grip op mijn eigen leven?
• Wat zijn mijn talenten?
• Wat past bij mijn persoonlijkheid?

Je krijgt inzicht in je oorspronkelijke drijfveren en je persoonlijke resonantieveld. Je kunt je eigen kwaliteiten beter inschatten en verder ontwikkelen. Je ziet mogelijkheden om je eigen pad te kiezen en bewust andere keuzes te maken.

Door zelf het potentieel van je resonantieveld te ervaren, groeit je vertrouwen om het in de praktijk (anders) aan te pakken. Je wordt uitgedaagd om jouw persoonlijke kracht in te zetten, van anderen te leren en dit ook na de training voort te zetten. Deze werkvorm geeft de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de oorzaak van specifieke familie-vraagstukken, relatieproblemen en teamdynamiek. Een krachtige methode die een bewust contact stimuleert met andere realiteitsniveaus waarbinnen transformaties kunnen plaats vinden.

In de Tribal Master is de invloed van sjamanistische culturen duidelijk zichtbaar door het gebruik van de rituele opstellingen, de representatiemethode en het gebruik van oorspronkelijke klanktaal. Deze werkvorm geeft de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de oorzaak van specifieke familie-vraagstukken, relatieproblemen en teamdynamiek.

Voor wie? Je wilt je oorspronkelijke kracht doorgronden en optimaal gebruik maken van je persoonlijke resonatieveld. Je hebt levenservaring en staat op een kruispunt. Rechtdoor en voortkabbelen op wat er is of neem je nu echt een nieuwe route? Je wilt een verandering in je huidige situatie, je relatie, je baan en je wilt het roer volledig omgooien. Je gunt jezelf een krachtig moment van uitdaging en reflectie om bewust keuzes te maken die bij je passen.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.