TRIBAL COACHING

 

Tribal Coaching door Coen Tuerlings ontwikkeld, heeft een eigen vorm, karakter en dynamiek. Tribal Coaching geeft je toegang tot het fysieke en het niet-fysieke, tussen hoofd en hart, tussen jou en mij en de wereld van de ziel. Het geeft je toegang tot 'het wetend veld' of zoals Carl Gustav Jung het noemde 'het collectief onbewuste'. Waar Rupert Sheldrake spreekt van een morfogenetische resonantie, noemt Coen het 'Tribal Resonance'. Een helder contact met je oorspronkelijke resonantie in relatie met anderen en de wereld om je heen.

"Ieder mens bezit een natuurlijke trilling die uniek en heel is, voorbij aan beperkingen, blokkades en onvermogen. Door deze natuurlijke trilling sta je in contact met de mensen om je heen en heb je invloed op elkaars resonantieveld en alles wat daar in aanwezig is. Door bewust te zijn van je resonantieveld, ervaar je je relaties met anderen op een dieper niveau. Er ontstaat ruimte voor o.a. hartscontact, ontroering, passie, bezinning, mededogen en kun je aanvoelen wat nodig is en op welk moment."
-Coen Tuerlings-

In Tribal Coaching is de invloed van sjamanistische culturen duidelijk zichtbaar door het gebruik van de rituele opstellingen, de representatiemethode en het gebruik van oorspronkelijke klanktaal. Deze werkvorm geeft de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de oorzaak van specifieke familie-vraagstukken, relatieproblemen en teamdynamiek.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.