SHAMANTOUCH FOR HEALTHCARE ENVIRONMENT

 

Coen Tuerlings ontwikkelde de Shaman Touch Methode beïnvloed door inheemse en rituele denkwijzen en tradities. Het is een eenvoudige en krachtige methode die een bewust contact stimuleert met andere realiteitsniveaus waarbinnen transformaties kunnen plaatsvinden. De informatie die inzichtelijk wordt, kan een waardevolle aanvulling zijn op de realiteit van het dagelijkse niveau. Een aanvulling die vaak niet voor de hand ligt en opmerkelijke resultaten levert.

 

Shaman Touch Methode

 

Shaman Touch door Coen Tuerlings ontwikkeld, is een unieke methode die voorbij gaat aan de gangbare fysieke, emotionele en mentale begrenzingen die we in onze westerse cultuur voor waar aannemen. Shaman Touch heeft een eigen vorm, karakter en dynamiek. Het geeft je toegang tot 'het wetend veld' of zoals Carl Gustav Jung het noemde 'het collectief onbewuste. Waar Rupert Sheldrake spreekt van een morfogenetische veld, noemt Coen Tuerlings het 'Tribal Resonance'. Een helder contact met je oorspronkelijke resonantie in relatie met de wereld om je heen.

 

Resonantie


In deze training vergroot je jouw inzicht, kennis en vaardigheden rondom het thema resonantievelden. Jouw vaardigheden als behandelaar staan centraal. Je bent in staat om het effect van resonantievelden op het fysieke, emotionele en mentale wezen te beïnvloeden. Met het geleerde uit de trainingsdagen kun je blokkering in de levensstroom ontdekken en herstellen. Blokkering in de levensstroom leiden tot verlies aan energie, disharmonie in het functioneren van het lichaam en onrust in het denken. Zelfs in lastige situaties hou jij het hoofd koel en kun je een verschil maken.

 

Sjamanistische TraditieWe kijken door de bril van oeroude sjamanistische Tradities om jouw vaardigheden voor het voetlicht te brengen. De invloed van sjamanistische culturen is duidelijk zichtbaar door het gebruik van de rituele handelingen, energetische opstellingen, het inzetten van krachtvoorwerpen, elementen en traditionele symboliek.

 

Wat levert het op?Wanneer je deze methode in de vingers hebt, ben je in staat waardevolle verbindingen te leggen tussen het fysieke en het niet-fysieke, tussen hoofd en hart, tussen jou en mij en de wereld van de ziel. Doordat je zelfstandig de kracht van je resonantieveld ervaart, groeit je vertrouwen om het in de praktijk daadwerkelijk anders aan te pakken. Coen daagt je uit om jouw persoonlijke kracht in te zetten, van anderen te leren en dit ook na de training voort te zetten.Visie Coen Tuerlings"Ieder mens bezit een natuurlijke trilling die uniek en heel is, voorbij aan beperkingen, blokkades en onvermogen. Door deze natuurlijke trilling sta je in contact met de mensen om je heen en heb je invloed op de resonantievelden en alles wat daar zich bevind. Door bewust te zijn van je persoonlijke resonantieveld, ervaar je relaties en onderlinge verbanden op een hoger niveau. Er ontstaat ruimte voor o.a. hartscontact, ontroering, passie, bezinning, mededogen en het vermogen om aan te voelen wat nodig is in het moment."

 

Wie is Coen Tuerlings?Coen noemt zichzelf een "Tribal Coach", | een expert in krachtvelden en resonantie bewustzijn binnen relaties en groepen. Een Tribal Coach laat zich beïnvloeden door oorspronkelijke denkwijzen en tradities van sjamanistische gemeenschappen en creëert nieuwe technieken die ten dienste staan voor de gemeenschap in het algemeen. Vanaf 1999 richt Coen zich volledig op Tribal Coaching en heeft duizenden mensen in zijn resonantieveld meegenomen naar nieuwe inzichten en mogelijkheden o.a. via Tribal Coaching,Soundfulness en Shaman Touch.

Vertel Ons Wat je Denkt