De goddelijke schoonheid van het leven...

video's Jul 15, 2017
 

Gevoelens van ontzag en verwondering voor het bovennatuurlijke zit bij ieder van ons ingebakken en het helpt ons de wereld te begrijpen.

Wanneer je wordt geraakt door iets in de natuur, kun je geraakt worden door iets dat groter is dan jezelf, dat je niet goed in woorden kunt vatten.

Kun je dat een openbaring of mystieke ervaring noemen?

Mensen, die spirituele ervaringen meemaken, hebben over het algemeen een levendig voorstellingsvermogen.

Word je bij het lezen van een boek de fictieve wereld ingetrokken?
Kruip je bij een film in de huid van de hoofdpersoon?

Dan heb je aanleg voor verwondering, religieuze ervaringen, rituelen, mediteren, nadenken over het Goddelijke.

Maar waar kun je vandaag de dag nog in geloven?

Mensen geloven omdat zij in hun leven naar zin en betekenis verlangen, zeker als je op een punt in je leven bent beland waar je tegenslag en problemen ervaart.

Wanneer blijkt dat je het leven niet naar je hand kunt zetten, probeer je tot de essentie van het leven te komen....

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.